Tủ Hòa Đồng Bộ

Giá : Liên hệ

Tủ hòa đồng bộ có nhiệm vụ hòa đồng bộ nhiều máy phát điện trong trường hợp điện lưới gặp sự cố, máy phát điện dự phòng sẽ tự động khởi động và hòa đồng bộ và chia tải với nhau, ngoài ra hệ thống còn có chức năng giám sát phụ tải và quyết định cho chạy số lượng máy phát theo nhu cầu của phụ tải. Ngoài ra, nếu yêu cầu, tủ hòa của chúng tôi vẫn có thể hòa đồng bộ máy phát với nguồn điện lưới.