Máy phát điện Diesel VOLVO 15Liter

Giá : Liên hệ

Máy phát điện Diesel VOLVO 15Liter
Công suất: 625~706kVA
Năm sản xuất: 2008
Hoạt động: 145 giờ
Nhập khẩu: Mỹ