May phat dien CUMMINS KTA50-G3

Giá : Liên hệ

May phat dien CUMMINS KTA50-G3
Năm sản xuất: 05-2007
Giờ hoạt động: 14000hrs
400V/230V 50Hz
Standby KVA: 1435KVA
Prima KVA: 1280KVA
Cummins KTA50-G3 diesel V16 engine
Engine serial number: 33166658
Alternator Stamford Newage Alternator
Alternator serial nr: 0215142/001
Integrated diesel tank
Water cooled
CSCS Safety approval
CSC no. GB LR 7829 1/93
Identification No. KTA 50G-1459
Quốc gia: Hà Lan